Nasza oferta

     Nasza oferta jest skierowana do firm jak i do indywidualnych klientów oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych ze sprzętem jak i oprogramowaniem. Opieka serwisowa opiera się nie tylko na naprawach i usługach, w jej ramach zawarta jest pomoc telefoniczna i elektroniczna obejmująca wszelkie sprawy związane z szeroko pojęta informatyką.

Proponujemy Państwu dwie formy współpracy - serwisową umowę abonamentową (outsourcing) oraz serwis doraźny.

Outsourcing IT

     Outsourcing oznacza kompleksową obsługę informatyczną Państwa przedsiębiorstwa prowadzoną przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Jak to działa? Wy przekazujecie nam kontrolę nad wybranymi obszarami IT, dzięki czemu oszczędzacie czas i pieniądze (utrzymanie własnego działu IT jest bowiem często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług). My zapewniamy stały nadzór nad sprzętem komputerowym od momentu jego zakupu, poprzez instalację, dostosowanie oprogramowania, przeprowadzanie wszelkich zmian i uaktualnień, naprawy serwisowe, aż po cały szereg specjalistycznych usług związanych z działaniem zaplecza informatycznego w Waszej firmie. Możecie nam Państwo powierzyć całość lub część infrastruktury informatycznej firmy, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Oferta ta skierowana jest do Klientów wymagających regularnego nadzoru nad sprzętem komputerowym.

Główne korzyści z outsourcingu to:

• redukcja kosztów wynikająca z braku potrzeby zatrudniania własnego informatyka (przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego dostępu do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej),
• lepsza kontrola nad wydatkami na technologię informatyczną,
• uproszczenie struktury organizacyjnej firmy,
• podniesienie wydajności i stabilności środowiska informatycznego, dzięki ustandaryzowaniu procedur i procesów IT,
• optymalne dopasowanie infrastruktury IT i świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb firmy,
• możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy,
• zapewnione zaplecze techniczne,
• dostęp do wielu nowatorskich technologii,
• gwarantowana jakość i terminowość świadczonych usług,
• przyspieszenie czasu reagowania na trendy rynkowe,
• niezawodność i bezpieczeństwo.
A wszystko to prowadzi do zwiększenia wydajności i podniesienia jakości oferowanych przez Państwa firmę produktów i usług.
W ramach stałej umowy serwisowej oferujemy:

• czuwanie nad prawidłową i bezusterkową pracą sytemu komputerowego,
• opiekę techniczną i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych,
• konsultacje i doradztwo w zakresie modernizacji infrastruktury informatycznej i usprawnienia jej działania,
• pomoc w wyborze nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego zakup,
• instalację, konfigurację i administrowanie siecią komputerową, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi,
• wdrażanie polityki bezpieczeństwa,
• kompleksową obsługę serwerów oraz baz danych,
• usługi z zakresu archiwizacji danych,
• HelpDesk - wsparcie użytkowników w zakresie bieżących problemów,
• stałą pomoc telefoniczną i osobistą.

     Czas reakcji na zgłaszane problemy, a także dokładny zakres wykonywanych usług są określone w umowie serwisowej.
Proponujemy Państwu także skorzystanie ze zdalnej opieki serwisowej. Dzięki wyeliminowaniu konieczności przyjazdu do siedziby firmy możemy obniżyć koszty oferowanych usług oraz znacznie skrócić czas reakcji na zgłaszane problemy, a co się z tym wiąże zwiększyć efektywność działania Państwa firmy. Dlatego jak najwięcej czynności administracyjnych na serwerze staramy się wykonywać zdalnie zachowując dbałość o bezpieczeństwo dostępu i transmisji danych. Pomoc zdalną oferujemy Klientom bez względu na lokalizację firmy – może to być dowolne miejsce zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jedynym warunkiem jest posiadanie szybkiego dostępu do Internetu.

Warunki stałej umowy serwisowej oraz cena są bardzo zróżnicowane i zależą od indywidualnych ustaleń z Klientem. Wpływają na nie:

• ilość komputerów i serwerów w sieci,
• czas reakcji na zgłoszoną awarię,
• rodzaj i przepustowość łącza internetowego,
• ilość i rodzaj dodatkowych urządzeń peryferyjnych,
• ilość godzin serwisowych wchodzących w skład abonamentu,
• odpowiedzialność za archiwizację i zabezpieczenie danych.
Umowy serwisowe opłacane są na zasadzie abonamentu miesięcznego w formie ryczałtu.
Doraźne usługi informatyczne

     Drugą metodą współpracy są usługi doraźne. Polecamy je w przypadku Klientów, którzy nie potrzebują stałej opieki serwisowej. Oferujemy szereg usług serwisowych, wdrożeniowych, doradztwo przy doborze odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania oraz jego instalację i konfigurację. Opłaty za takie usługi regulowane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy według obowiązującego cennika. Czas reakcji zależy od ilości zgłoszeń na dany dzień.