Szkolenia komputerowe

     Przeprowadzamy szkolenia i kursy komputerowe z zakresu ECDL

     ECDL START skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie wybranych czterech z siedmiu modułów, dostępnych w programie ECDL CORE.

     Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) - jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

     Ten certyfikat stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego ECDL CORE. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

     Na certyfikacie ECDL START będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdaje egzaminy.